• Sumo

U fizioterapijskim centrima se, izmedju ostalog, nalaze i aparati namenjeni rasterećenju kičmenog stuba kontrolisanom, kontinuiranom ili promenljivom trakcijom u ležećem položaju. To su trakcioni aparati, i mada izgledaju poput srednjevekovnih inkvizicionih sprava, ustvari predstavljaju veoma blagu formu tretmana, za pojedina bolna stanja čak prilično efikasnu. (Young et al., 2009)

Pomoću posebnih traka i omči aparat aplikuje silu u unapred zadatom režimu i pod kontrolom fizioterapeuta. Uzdužnim istezanjem kičmenog stuba smanjuje se pritisak u intervertebralnim diskusima, i povećava prečnik intervetebralnih otvora kroz koje izlaze kičmeni nervi. Stoga je ova vrsta terapije pogodna za bolna stanja praćena preteranim pritiskom fibroznog dela intervertebralnih diskusa, prolapsom diskusa kao i uklještenjima kičmenih nerava.

Suprotno očekivanom rezultatu, terapija pasivnim aksijalnim istezanjem se nije pokazala efikasnom kod vratne spondiloze, bar ne u odnosu na manuelne tehnike. Razloge treba tražiti u tome što se ose oko kojih se vratni pršljenovi medjusobno kreću znatno razlikuju od ose duže koje se trakcija izvodi, kao i u tome što trakcija nije efikasna u prisustvu spazma vratnih mišića, čestog pratioca spondiloze.

I u situacijama gde pokazuje efekat, trakcija nije metod koji pruža dugotrajno olakšanje. Ona se stoga koristi kao jedna od uvodnih metoda, naročito u prisustvu uklještenja kičmenih nerava. Korigovanje posture tela, motoričkih obrazaca položaja i pokreta i tonusa mišića core-a i dalje ostaju primarni načini ostvarivanja dugotrajnih rezultata u tretmanu hroničnog bola u donjem delu ledja.

Literatura

  1. Young I A, Michener L A, Cleland J A, Aguilera A J and Synder A R. Manual therapy, exercise and traction for patients with cervical radiculopathy: A Randomised clinical trial. Physical Therapy 2009:89;632.
Facebook Comments

Dr Duško Spasovski

Ortopedski hirurg i profesor fizičke kulture.
Interesuje se za dečju ortopediju, biomehaniku, funkcionalnu anatomiju, sportske povrede i matične ćelije.
Autor CoreFitMax mišićne analize
Trenira Dragon Boat
Zakazivanje pregleda:
1. IOHB Banjica: Vaš lekar elektronski zakazuje željeni termin.
2. IOHB Banjica, bez uputa - uz plaćanje: četvrtkom do 14h
3. privatno: Medigroup, Dom zdravlja "Jedro", zakazivanje na 011/715-0-715

Latest posts by Dr Duško Spasovski (see all)