• Sumo

pet velikih thumbDruštveni medijum je grupa Internet-baziranih aplikacija zasnovanih na Web 2.0 tehnologiji (mobile, web, cloud), takav da omogućava kreiranje i razmenu korisnički generisanog sadržaja. (Wikipedia)

 

Konkretno, u pitanju su interaktivne platforme gde pojedinci učestvuju u kreiranju, deljenju, diskusiji i modifikaciji različitog sadržaja. Društvene mreže predstavljaju novi, savremeni način komunikacije izmedju pravnih i fizičkih lica.

Web 2.0 kao disruptivna tehnologija

Postulati zdravstvene zaštite Karakteristike Web 2.0 tehnologije
Informacija dolazi od autoriteta Informacija se procenjuje na osnovu socijalne interakcije i prihvatanja (internet) zajednice
Privatnost i zaštita strogo kontrolisane Svako može da otvori nalog
Dugotrajan proces pokretanja i implementacije Informacija se nudi brzo
Kontrolisanje kreiranja i toka podataka Informaciju kreiraju i distribuiraju svi
Snažno zaštićena intelektualna svojina / odgovornost Minimalni zakonom dozvoljeni nivo zaštite

Relacije u Web 2.0

ABC relacijeInterakcija je u vidu društveno umrežavanja, uz učešće i saradnju tri glavne grupe:

 1. Zdravstveni radnici
 2. Biomedicinski istraživači
 3. Korisnici usluga (pacijenti)

Web 2.0 = Medicina 2.0

Omogućava i olakšava kolaboraciju

Filtrira informacije (odabira relevantne informacije na osnovu akcija drugih korisnika)

Upravlja sertifikatima (verodostojnost podataka)

Veoma brza (“viralna”) diseminacija informacija

Angažuje i stimuliše na uključenje novih korisnika i njihovu inicijativu

e-Pacijent

Savremeni pacijent je opremljen, opunomoćen, uključen i njemu je omogućeno da odlučuje o svom zdravlju i lečenju

I to ne samo kroz prostu pretragu (dr Google): 1/3 korisnika koristi YouTube, Facebook i Twitter:

 • tražeći medicinske informacije
 • pretražujući i razmenjujući informacije o simptomima
 • pišući o lekarima, lečenju, cenama…

Još statistike:

 • 42% korisnika koristi socijalne medije da stigne do komentara drugih korisnika o lečenju ili lekarima
 • 25% su napisali svoje iskustvo u tome
 • 20% su se učlanili u zdravstveni forum ili sličnu zajednicu

Ne samo pacijenti…

Socijalne medije koristi 67% (poslovno) – 87% (privatno) lekara, od toga 26-54% lekara koristi dva ili više sajtova

Najčešće su to: Facebook, YouTube, LinkedIn (privatno), odnosno stručni portali, LinkedIn, Facebook (poslovno)

 • Motivacija za takvo korišćenje je različita:
 • Učenje od eksperata
 • Diskusija o kliničkim temama
 • Diskusija o zdravstvenoj zaštiti
 • Izlaganje sopstvenog znanja/iskustva
 • Konsultacije o pojedinačnim slučajevima
 • Razvijanje mreže preporuka

Pri tome uočava se nejednakost učešća (tzv. pravilo 90-9-1):

 • 90% su pasivna većina (slušaoci)
 • 10% su povremeno aktivni (komentatori)
 • 1% su permanentno aktivni (kreatori)

Socijalni mediji u ortopediji

pet velikih

“pet velikih”

Aktivnosti:

 • Edukacija
 • Kreiranje i deljenje sadržaja
 • Traženje posla ili usavršavanja
 • Promocija kvaliteta
 • Pretraga informacija
 • Rad sa pacijentima
 • Javno zdravstvo

Srpska ortopedija na internetu

 1. Prezentacije ustanova (fakulteti, bolnice, ambulante…)
 2. Prezentacije organizacija (SOTA, ASTAS…)
 3. Lične prezentacije
 4. Sajtovi (forumi, blogovi)

Smernice za početnike

POST pristup (Bernoff, 2008):

 • People 

   

   

   

  • Kome je namenjeno?
  • Koje su njihove mogućnosti/potrebe?
 • Objectives 

   

   

   

  • Šta želite da postignete?
  • Na koji način: slušati? govoriti? podržavati? saradjivati?
 • Strategy: 

   

   

   

  • Misija? Vizija?
 • Technology: 

   

   

   

  • Čime to želite postići: Twitter? Blog? Wiki? Zajednica?

Smernice za početnike

 1. RSS reader – primanje vesti
 2. Twitter: razmena zanimljivih linkova i ideja, feedback od sledbenika
 3. Blog: napisati nešto na osnovu toga
 4. Podelite blog (Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube)

Problemi

U procesu formiranja ličnog digitalnog footprint-a postoje i odredjeni problemi i nedostaci:

 • Manjak IT iskustva i veštine
 • U pitanju su vremenski zahtevne aktivnosti
 • Finansijski izdatak

Rizici:

 • Reputacija (lična ili ustanove)
 • Kompromis izmedju privatnosti i transparentnosti
 • Odgovornost (za nesavesno lečenje i sl.)

Literatura

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
 2. Bernoff. 2008. The POST Method: A systematic approach to social  strategy
Facebook Comments