• Sumo

Nastavni materijal

Na ovoj stranici možete naći nastavni materijal za buduće lekare i trenere.

Dečja ortopedija – nastavni materijal

Prelomi dijafize humerusa prezentacija*

Prelomi dijafize humerusa tekst

Kongenitalne anomalije koštanozglobnog sistema prezentacija*

Kongenitalne anomalije kostanozglobnog sistema tekst

Razvojna oboljenja skeleta prezentacija*

Razvojna oboljenja skeleta tekst

* za gledanje prezentacija neophodno je najpre poslati zahtev za registraciju klikom ovde, i u tekst poruke upisati: ime, prezime i broj indeksa. U roku od 24h dobićete konfirmacioni mail, sa upustvom.

Dečja ortopedija – kolokvijum

1. Prvi deo kolokvijuma – ulazni test

Test od 10 pitanja sa abcd ponudjenim odgovorima. Vreme rešavanja: 5 min. Svako tačno rešeno pitanje donosi 3 boda. Spisak pitanja za ulazni test možete pogledati ovde: Pitanja za ulazni test – decja ortopedija.

Ukoliko se tačno odgovori na najmanje 6 pitanja, može se odmah pristupiti drugom delu kolokvijuma.

U suprotnom slučaju, novi pokušaj rešavanja ulaznog testa se zakazuje za najmanje 14 dana.

2. Drugi deo kolokvijuma

Izvlači se ukupno 10 pitanja, grupisanih u četiri grupe. Zavisno od grupe, za tačan odgovor se dobija od 5-15 poena, ukupno 70 poena. Spisak pitanja za ulazni test možete pogledati ovde: Pitanja za drugi deo kolokvijuma – decja ortopedija

3. Rezultat kolokvijuma: saberu se svi poeni iz faze 1 i faze 2.

Ukoliko se osvojilo najmanje 70 poena, kolokvijum je položen.

Ukoliko se osvojilo <70 poena, svi osvojeni poeni se brišu a novi pokušaj polaganja se zakazuje za najmanje 14 dana.

Funkcionalna anatomija (FA) sportska medicina (SM), higijena sporta (HS), zamor i oporavak u sportu (ZO) i fiziologije sporta (FS)- nastavni materijal za trenere

FA i SM: kolokvijumi su u vidu testa od 10 kratkih pitanja. Svako pitanje ima četiri ponudjena odgovora, od kojih je jedan tačan. Vreme za rešavanje testa je 5 minuta. Svaki tačan odgovor vredi u FA 2 poena, a u SM 1,6 poena.

HS: kolokvijum je u vidu pravljenja sedmodnevnog plana ishrane

FS: kolokvijum je u vidu praktičnog izvodjenja testa opterećenja (Astrand)Funkcionalna anatomija knjiga slikaFA: prvi kolokvijum se odnosi na anatomiju ne-lokomotornih tkiva, organa i sistema čoveka, a drugi kolokvijum se odnosi na lokomotorni sistem (kosti, mišići, zglobovi, pokreti).

Oba kolokvijuma se spremaju iz knjige Funkcionalna anatomija čoveka.

SM: prvi kolokvijum se odnosi na sportsko-medicinska testiranja i merenja (skriptaa drugi na povrede (skripta).

Stari program (Higijena, ishrana i oporavak sportiste): izrada seminarskog iz ishrane kao studenti Higijene, i polažu i test iz HS i ZO, a svoje poene će naći u tabeli Zamor i oporavak (seminarski u koloni Aktivnost, test iz higijene ishrane u koloni Kolokvijum, test iz ZO u koloni Ispit).

Ispiti se polažu skupljanjem poena sa:

  • dolazaka i aktivnosti na nastavi (FA i ZO 2 poena, SM i HS 1,6 poena) (* studenti oslobodjeni nastave, i studenti koji su aktivnost na nastavi obavili prošle školske godine, u ispitnom terminu polažu dodatni pismeni test i time imaju mogućnost da ostvare nedostajuće bodove)
  • rezultata sa kolokvijuma, i
  • ispitnog testa (poput kolokvijuma, ali se sastoji od više pitanja za više vremena)

Ispit je položen kada je student skupio >50 poena (vidi tabelu). Ocene se dobijaju proporcionalno poenima: 50,1-60 ocena 6; 60,1-70 ocena 7; 70,1-80 ocena 8; 80,1-90 ocena 9, >90 ocena 10.

U svakom ispitnom roku odrede se datum polaganja (testova), i datum upisivanja ocene. Svaki student koji ima urednu ispitnu prijavu za neki ispitni rok, može u tom roku pristupiti polaganju i/ili upisivanju ocene.

Student koji je zadovoljan postignutim poenima, u terminu upisivanja ocene može upisati osvojenu ocenu. Upisane ocene su obeležene ravnim zagradama.

Student koji nema dovoljno poena, ili želi da ih osvoji više nego što već ima, u svakom sledećem ispitnom roku može da ispit prijavi, potom u terminu polaganja da ponovo polaže kolokvijume (jedan ili oba) ili ispit, i umesto starih osvojenih poena u tabelu se upisuju novi. Kada na taj način student osvoji dovoljno poena, onda u odgovarajućem terminu upisuje ocenu.

Julski rok: sreda, 13.7.2016. godine u 15h

Septembarski rok: sreda, 7.8.2016. godine u 15h (polaganja i upis ocena)

Oktobarski rok: sreda, 26.10.2016. godine u 14h

Novembarski rok: sreda, 23.11.2016. godine u 14h

Decembarski rok: sreda, 13.12.2016. godine u 14h

Januarski rok: sreda, 18.1.2017. godine u 14h

Februarski rok: sreda, 22.2.2017. godine u 14h

Aprilski rok: sreda, 12.04.2017. godine u 14h

Majski rok: sreda, 24.5.2017. godine u 14h

Junski rok: sreda 7.6.2017. godine u 14h (upis ocena u sredu 14.6. u 14h)

Julski rok: sreda 12.07.2017. godine u 14h

Septembarski rok: sreda 13.09.2017. godine u 14h

Rezultati nakon junskog roka:

Funkcionalna anatomija – tabela poena:

Prezime i ime Aktivnost na nastavi Kolokvijum 1 Kolokvijum 2 Ispit Ukupno Ocena
Antonović Nikola 12 12 10 20 54 |6|
Atanacković Milica 8 14  6  12  40  
Ćirković Dejan 6       6  
Dragišić Neda 0       0  
Dragović Miloš 20 10 2  20 52  |6| 
Đurašković Vladislav *          
Đurović Nikola 14 10 12 18 54 |6|
Ignjatović Aleksa 24 16 12 12 64 |7|
Ilić Miloš 18 14  10  22 64 |7|
Jontulović Andjela 26 10 16 32 84 |9|
Jovandić Milan 22 16  18  32 88 |9|
Jovanović Filip 16 14  4  20 54 |6|
Jovanović Raško 14 18  6  20 58 |6|
Kačarević Ana 20 16 12 34 82 |9|
Kalinić Dušan 24 14 8 6 52 6
Koca Bakir 10* 10  12  24 56  6
Konček Daniela 16 10 2 20 48  
Kovačević Igor 6 6     12  
Krtolica Dragan 0       0  
Lapčević Dragan 0       0  
Lukman Andrej 20 18

18

36

92

10
Lukman Boris 0       0  
Matejić Marko 18 8 10 30 66 |7|
Mihailović Aleksandar 12* 14 10 22 58 6
Mihajlović Vasilije 6 12 6 16 40  
Miletić Dragan 18 20 16  38 92 |9|
Miletić Uroš  22* 10 10 26 68 |7|
Milićević Jovan 18 16 16 12 62  7
Mitić Saša *          
Nikolić Vlade 10 8 10   28  
Pavlović Iva 12 16 10 22 60 6
Pavlović Zoran 2          
Petrović Aleksa  6 8  6 22 42  
Petrović Djordje 18 6 8 22 54 |6|
Putniković Ivan 12 18 8 16 54 6
Rajak Miljana 12 12 16 22 62 |7|
Ribarić Nikola 18* 12 12 20 62  7
Samardžić Kristina 14          
Sikimić Petar 8 6 4 24 42  
Simić Predrag 10 12 8   30  
Simičić Lazar 6 16 16 28 66 7
Simović Dragutin 16  6 14 26 62  |7|
Srdanović Strahinja 26 16 12 22 76 |8|
Stepanović Milan 24 20 10 20 74 8
Todorović Luka 24 14 10 20 68 |7|
Topalović Miona 24 14 8 28 84 |9|
Vasilić Vladimir 20 10 8 16 54 |6|
Verić Savo 24 14 8 16 62 |7|
Vučković Goran 10 14 12 26 62 |7|

 

Sportska medicina – tabela poena:

Prezime i ime Aktivnost na nastavi Kolokvijum 1 Kolokvijum 2 Ispit Ukupno Ocena
Antonović Nikola 24 8 5 14 51 6
Baralić Vladimir 22 11 11 19 63 7
Blagojević Tamara 5  5 16 13 38  
Cvetanović Djordje 21*  10  5  22  58 6
Ćorilić Jelena *          
Dragović Miloš 20 10   42 72 8
Ilić Miloš 10 10 9 30 59 6
Jojić Aleksandar 10 13 10 21 54 |6|
Jovandić Milan 21 9   47 77 8
Jovanović Filip 5 15 10 41 71 8
Jovanović Marko 34 13 8 27 82 9
Jovanović Raško 10 8 12 70 100 |10|
Kakuća Stefan            
Knežević Aleksandar 14 14 4 19 51 |6|
Koca Bakir 10 7   14 31  
Konček Daniela 22 8   48 78 8
Kovačević Milijana   3   8 11  
Lukić Ivan 21 10 10 21 62 7
Lukić Petar            
Lukman Andrej 27 14

10

27

78 8
Matejić Marko 14 16   47 77 8
Mihailović Aleksandar 22*  10  11  16 59 6
Miletić Dragan 10 20   48 78 8
Miletić Uroš 8 11 10 22 51 |6|
Milićević Jovan 21 10   51 82 9
Milosavljević Nemanja 10 2  13  18 43  
Milošević Aleksandar * 11   29 40  
Mirković Nemanja 11 14 10 18 53 |6|
Mitrović Marko 19 14 13 21 67 7
Nikolić Stefan 0       0  
Nikolić Ljiljana 18 14 11 16 59 6
Obradović Arijana 13 14 14 27 68 |7|
Ostojić Katarina 21 14 13 13 61 |7|
Petković Jovan 6 10 10 38 64 7
Petković Jovana 16 13     29  
Petrović Djordje 14 10 10 54 88 9
Petrović Uros 5       5  
Pjetlović Dalibor 24  8  11 16 59 6
Popović Vladeta 18 14 5 14 51 |6|
Prpa Ilija 8  11  10  27 56 6
Putniković Ivan 13 8 12 25 58 6
Sarić Nada 14* 10 10 24 58 6
Simeunović Aleksa 10 14 8  29 61 7
Simić David 0       0  
Simović David 24 14 5 16 59 6
Simović Dragutin 24 8 10 20 62 7
Sinadinović Sanja 24 15 14 29 82 9
Sindjelić Marko 2 6    11 19  
Šolaja Aleksa *  6  11  21 38  
Stefanović Nemanja 0       0  
Stojanović Bogdan            
Stojakov Stefan 19 3 5 24 51 6
Tomić Marko 32  14  11 29 86 9
Ugrinović Miloš 24 14 8 18 64 |7|
Vujadinović Luka 0       0  
Vuković Igor 0       0  
Zavišić Strahinja 18  8  10  18  54 6
Zebić Goran 24*  8   16 48  
Živanov Natalija 21*  10    21 52 6
Zurnić Darko 30 13 11 24 78 8

 

Higijena sporta – tabela poena:

Ime i prezime Aktivnost na nastavi Kolokvijum Test Ukupno Ocena
Blagojević Tamara 10 1 47,85 58,85 6
Cvetanović Djordje 10   45,41 55,41 6
Ćorilić Jelena 10   56 66  
Jojić Aleksandar 10 12 31,5 53,5

6

Jovanović Marko 10 20 56 86 9
Knežević Aleksandar 10 5 23,31 38,31  
Lukić Ivan 10   56 66 7
Lukman Andrej 10 14 52 76 8
Miletić Uroš 10   57,75 67,75  
Mirković Nemanja 10 5 40,25 55,25 6
Mitrović Marko 10 20 43,75 73,75 8
Nikolić Ljiljana 10 18 33 61 7
Ostojić Katarina 10 10 31,5 51,5 6
Pjetlović Dalibor 10 5 45,5 60,5 7
Popović Miodrag 10 20 38,5 68,5 7
Popović Vladeta 10 18 35 63 7
Sarić Nada 10   64,75 74,75 8
Šikanić Marko 10 1 24,5 35,5  
Simeunović Aleksa 10   42 52  
Simović David 10 5 48,85 63,75 7
Sinadinović Sanja 10 20 57,75 87,75 9
Sindjelić Marko 10   37,2 47,2  
Stamenković Milan 10 4 18,65 32,65  
Tomić Marko 10 10 61,25 81,25 9
Ugrinović Miloš 10 10 45,5 65,5 7
Zebić Goran 10   40,25 50,25  
Zurnić Darko 10 5 43,75 58,75 6
Živanov Natalija 10 20 42 72 8
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologija sporta i sportske rekreacije – tabela poena:

Prezime i ime Aktivnost na nastavi Kolokvijum Ispit Ukupno Ocena
Antonović Nikola   11 0 11  
Atanacković Milica 2     2  
Ćirković Dejan          
Dragišić Neda          
Dragović Miloš 22 20 36 78 8
Đurašković Vladislav          
Ilić Miloš 16 20 31 67 7
Jovandić Milan 10 20 66 96 10
Jovanović Filip 18 20 39 77 8
Jovanović Raško 10 20 70 100

10

Koca Bakir 10 20 38 68 7
Konček Daniela 22 2 52 76 8
Kovačević Igor          
Krtolica Dragan          
Lapčević Dragan          
Lukman Andrej 20 20 42 82 9
Lukman Boris          
Matejić Marko   20 52 92 10
Mihailović Aleksandar          
Mihajlović Vasilije          
Miletić Dragan 10 20 52 82 9
Miletić Uroš          
Milićević Jovan 22 20 52 94 10
Mitić Saša          
Nikolić Vlade          
Ostojić Katarina 10 20 59 89 9
Petrović Aleksa 4     4  
Petrović Djordje 16 20 51 87 9
Putniković Ivan 11 10 42 63 7
Ribarić Nikola          
Simić Predrag          
Simović Dragutin          
Srdanović Strahinja          
Stamenković Milan     2 2  
Šikanić Marko 5 5 45 55 6

Zamor i oporavak u sportu

Prezime i ime Aktivnost na nastavi Kolokvijum Ispit Ukupno Ocena
Antonović Nikola 14 15 28 57 |6|
Baralić Vladimir 15 38,5 24 77,5 |8|
Dragović Miloš 26 11 22 59 |6|
Ilić Miloš 12 18 32 62 |7|
Jovandić Milan 26 15 30 71 |8|
Jovanović Filip 6        
Jovanović Raško 12 17 34 63 |7|
Koca Bakir 28 7 16 51 |6|
Konček Daniela 28 16 28 72 8
Lukman Andrej 18 18 36 72 8
Matejić Marko 18 16 32 66 |7|
Miletić Dragan 10 17 34 61 |7|
Milićević Dušan   31,5   31,5  
Milićević Jovan 26 7 22 55 |6|
Petrović Djordje 18 16 28 62 |7|
Putniković Ivan 16 15 30 61 |7|
Stojakov Stefan 14 17 34 65 7
Šikanjić Marko   28   28  
Tasković Davor 16 31,5 16 63,5 7

 

Facebook Comments