• Sumo

Dr MacNačin upotrebe Interneta u ortopediji

Internet se u ortopedskoj praksi može koristiti na mnogo načina,

U osnovi, svi ti načini se prema dominantnoj aktivnosti mogu podeliti na  primanje , pružanje i primopredaju podataka.

 • Primanje podataka (tekst, slika, zvuk, video)
  • Edukativni resursi
  • Nemedicinske informacije
 • Pružanje podataka
  • Informacije za pacijente
  • Internet prezentacije
   • lične
   • profesionalne (ustanova)
 • Primopredaja podataka
  • Prosta (e-mail, poruka)
  • Složena (razgranata) komunikacija: društvene mreže
   • opšte
   • strukovne ortopedske asocijacije

Pored toga, u poslovnoj praksi svakako postoji i opšta poslovna upotreba interneta (e-shop, e-banking…) o kojoj ovde neće biti reči.

 

Izvori stručnih informacija

 • Baze podataka (tekst, slika, zvuk, video)
 • E-knjige
 • E-časopisi
 • Društvene mreže, blogovi, portali (“sajtovi”)
 • Računarski programi

Baze podataka (istraživanje)

flag serbia

E-časopisi

Baze podataka  – kliničke kategorije

Baze podataka  – medicinske slike

Korisni softverski alati

Nastavak

Facebook Comments