• Sumo

Primenom kriterijuma medicine zasnovane na dokazima u istraživanju Američke neurološke akademije, nije ustanovljena korist TENS metode (transkutana električna neurostimulacija) u terapiji hroničnog bola u donjem delu ledja. (Dubinsky & Miyasaki, 2010) Ovim se potvrdjuje gledište da je uzrok takvog bola najčešće mehaničke prirode. Medjutim, TENS se i dalje preporučuje kod lumbalnog bola povezanog sa dijabetičkom neuropatijom. 

"Najviši nivo dokaza pokazao je da pacijenti sa hroninim bolom u donjem delu ledja nemaju nikakav pozitivan efekat od TENS terapije", izjavio je  Ričard M. Dabinski sa Kansas University Medicinskog centra i Član Američke neurološke akademije. "Lekari bi trebalo da vrše kliničku procenu korišćenja TENS terapije kod hroničnog bola u donjem delu ledja".

Literatura

  1. Dubinsky RM, Miyasaki J. Assessment: Efficacy of transcutaneous electric nerve stimulation in the treatment of pain in neurologic disorders (an evidence-based review). Neurology 2010;74:1
Facebook Comments

Dr Duško Spasovski

Ortopedski hirurg i profesor fizičke kulture.
Interesuje se za dečju ortopediju, biomehaniku, funkcionalnu anatomiju, sportske povrede i matične ćelije.
Autor CoreFitMax mišićne analize
Trenira Dragon Boat
Zakazivanje pregleda:
1. IOHB Banjica: Vaš lekar elektronski zakazuje željeni termin.
2. IOHB Banjica, bez uputa - uz plaćanje: četvrtkom do 14h
3. privatno: Medigroup, Dom zdravlja "Jedro", zakazivanje na 011/715-0-715

Latest posts by Dr Duško Spasovski (see all)